Notify Message
Forums
Page 1
Search
#14226871 Oct 12, 2019 at 11:14 PM · Edited 1 minute ago
Officers
2 Posts
RAIDDAGAR:
Söndag/Måndag
Invites 18:30, vi raidar tills allt är dött eller till 22:30.
Raiddag för Onyxia kan ändras.
-
SIGNS:
En av flera förutsättningar för att du ska få raidspot är att du har signat på hemsidan. Har du inte möjlighet att delta förväntar vi oss att du signar "not attending".
Får du förhinder ska detta meddelas i god tid.
Rostern tas ut varje onsdag och du ska ha signat innan dess, alltså kl 23.59 på tisdag senast. För frågor kring spots går du till officer som delar din roll. Caster/Healer/Melee etc.
-
ADDONS:
Deadly Boss Mods/Big Wigs
Details
Exorsus Raid Tools
Tiny Threat (Details)
-
LOOT OCH RAIDSPOTS - KRITERIER:
KOM I TID
Raid attendence
DPS/HPS
Avoidable damage taken
Användning av consumes, offensiva och defensiva.
Gear (främst det du har möjlighet att farma själv utanför raids)
Attityd (var inte en surtant. Om du är missnöjd med något, fråga en officer i whisp)
Övriga roller i raids, ex dispells, kiting etc.
Alla bör ha worldbuffs. De som kräver kollektiv insats (Ex DM) kommer anordnas dagen innan/samma dag. Onyxiabuff ges innan raid.

CLASS LEADERS
 • Warrior: Cicini
 • Warlock: ZIssla
 • Hunter: Fingu
 • Rogue: Sneakyskrea
 • Druid: Farthas
 • Priest: Zissla
 • Paladin: Farthas
 • Mage: Toight

RAIDRANKS:

 • Core Raider:
 • Innebär: Garanterad raidspot och har i regel högre prioritet på loot. Detta givetvis inom rimliga gränser. En Core Raider kommer alltså inte kunna sluka 10 items på raken framför en raider som behöver samma loot. En Core Raider rank är Inte permanent. Upprätthålls inte samma standard som tidigare blir man istället en raider.Uppnås genom: Snudd på 100% attendence, kommer alltid med fulla worldbuffs och consumeables. Overall prestation bland de bästa i guilden i kombination med en trevlig attityd och ett mindset där man gör så mycket som möjligt för att främja sin egen insats och guildens progress.
 • Raider:
 • Innebär: Raidspots före socials och i regel trials. Får vid enstaka tillfällen förbereda sig för att hoppa över en raid eller några bossar i en raid till förmån för annan raider eller trial vid de fall då vi har mer än 40 signs. Lootprioritet över trials. Uppnås genom: Att man under sin trial presterar och påvisar kvalitéer vi eftersöker. Se kriterier under "LOOT OCH RAIDSPOTS".
 • Trial:
 • Innebär: Ej garanterad raidspot men i regel går man före socials. Har chans på loot men prioriterat under raider och core raider. Uppnås genom: Att man dels är lvl 60, dels har man skaffat åtminstonde 70-80% av sitt prebis-gear och att man tar kontakt med sin classofficer och uttrycker att man är intresserad av att raida. Classofficern tar sedan beslut om trial blir aktuell.

-
LOOTUTDELNING

Classleaders tar beslut angående items som rör deras klass. Detta innebär att om ni har frågor kring lootutdelning, prioritet eller liknande så vänds den frågan till er Classleader.
Tills vidare kommer MC-loot delas ut efter att ragge är död. Masterlootern eller Classleadern kommer då länka ut respektive item. Vill man då ha itemet länkar man först det itemet man i dagsläget är innehavare av (vid dw vapen till exempel länkas båda), följt av MS eller OS(här inkluderas även PvP). Vi kommer alltså inte använda oss av BIS/MS etc längre. Vill man ha ett item som är en upgrade och används primärt för raids, då skriver man MS. Vill man ha ett item för en annan spec eller för PVP, då skriver man OS. Det är sedan upp till classleadern att avgöra hur tungt itemet väger i förhållande till annan loot, hur stor uppgraderingen är och så vidare. Vid de fall då itemet innebär en större uppgradering än vad som syns, till exempel om man får en ny setbonus eller om man når en softcap för att kunna använda ett annat item/talent man inte kunnat tidigare, skrivs även detta ut efter att man länkat sitt item.
Vi kommer göra vårt bästa för att fördela looten så jämnt som möjligt medan vi samtidigt kommer ge en något högre prioritet till de med högre attendence, prestation etc. Återigen, se "LOOT OCH RAIDSPOTS". Detta innebär även att desto fler items man har fått, desto lägre är chansen att man har hög prioritet på nästa item. Vi tar även givetvis i beaktning vad det är för items man fått tidigare. Vi för ständigt protokoll över vilka som får loot och vad de får för typ av loot för att säkerställa så rättvis lootfördelning som möjligt.
+0
Page 1